1998

JASNA MARETIĆ

Tunarica III, pastelna olovka, 70x100 cm, 1997.

JASNA MARETIĆ

Veliko jezero VI, pastelna olovka, 80x150 cm, 1997.

KARLO PALISKA

Sklonište III, ugljen na papiru, 29.7x42 cm, 1998.

KARLO PALISKA

Slikam, ulje i akril na kartonu, 43 x 32,5 cm, 1967.

GORAN ŠTIMAC

Vinkova, ugljen na platnu, 100 x 81 cm, 1998.

GORAN ŠTIMAC

Divojka, ugljen na papiru, 200x60 cm, 1998.

GORAN ŠTIMAC

Glava, ugljen na platnu, 65x73 cm, 1998.

VASKO LIPOVAC

Između mora i neba, objekt/drvo, 40x30 cm, 1998.

Alis Šaina i skulpture Vaska Lipovca

Otvorenje izložbe Vaska Lipovca

Zvonko Maković, autor, Alis Šaina, Mladen Dušman

Vasko Lipovac u Galeriji Alvona

Otvorenje izložbe Gorana Štimca: Sanja Švrljuga, autor, Alis Šaina

Goran Štimac u Galeriji Alvona

Promocija grafičke mape "Nova Ars Histriae – Signum Temporis" u Puli, Galerija Cvajner

Gorka Ostojić Cvajner i Alis Šaina

Poslije otvorenja izložbe Jasne Maretić:

Alis Šaina i Jasna Maretić

exhibitions in 1999