natrag

SLIKAR SVJETLA
VINKO ŠAINA

22/09/2017

Vinko Šaina – slikar svjetla

U slučaju Vinka Šaine, labinskog, istarskog i hrvatskog umjetnika s međunarodnom reputacijom i strukovnim referencama, bitna su upravo prva dva članka niza – Labin i Istra. Labin u Istri Šainin je punctum fixum (uporište, oslonac) i punctum saliens (osovina, bit). Kontekst krvi i tla (H. A. Taine), podrijetla i zavičaja, tek je pojavom postmoderne, koja je odustala od internacionalističkog modela kastriranja umjetnika u velikom dijelu njihova lokalnog, nacionalnog i/ili tradicijskog identiteta, postao ponovo aktualnim. Jer, teško bismo u vrijeme visokog modernizma, s tadašnjom metodologijom struke i kritičkim instrumentarijem, danas mogli objasniti umjetničku pojavu i bitisanje Vinka Šaine.  Amalgamiranjem vidljivog i naslućenog, stvarnog i izmaštanog, beskonačnog u konačnom, neizvjesnog u izvjesnom i nevidljivog u vidljivom, u zaigranoj potrazi za unutrašnjim vizijama i odnosnim vizurama, za slikom Boga i božjim u čovjeku, stvorena je poetika jednog višeg reda, samorodna (autohtona) i izvorna (autentična). Poetika je to zemlje i neba, ljudskog i božanskog u svima nama. Ujedno i poetika koju je mogla iznjedriti jedino osoba punog i neokrnjenog umjetničkog i ljudskog integriteta.

Berislav Valušek