natrag

Fantastični krajolici
Marija Puović

13/08/2021

Umjetnica je inspirirana tajanstvenom prirodom Julesa Vernea koji je svoj život proveo istražujući nepoznate i mistične svjetove. Stvarnost i mistika stapaju se i isprepliću u različitim crtačkim i slikarskim tehnikama. Umjetnica odabirom tema i motiva pokazuje kako osjeća divljenje prema prirodi i čovjekovom napretku u suživotu s prirodom. Ona u prirodi pronalazi inspiraciju stvarajući gotovo poetične strukture lišene svih ljudskih dimenzija. Naizmjenice gradi figurativne i apstraktne kompozicije u profinjenom koloritu plavozelenih tonova. Monokromne crne linije u tehnici tuša dijelom grade figure i motive, a dijelom izgrađuju harmoničnu sliku linija koja nema veze sa stvarnim svijetom. Kolorit je na nekim mjestima svijetao, naglašavajući dubinu i materiju, a na drugima taman, stvarajući osjećaj mraka i oluje. Perspektiva nije strogo određena, već postoje određeni pomaci u perspektivi uz pomoć kojih se grade različiti oblici i kompozicije. Prikazom idealizacije života u prirodi, umjetnica se nadovezuje na teme i motive naivne umjetnosti. Likovna djela pozivaju promatrača na sudjelovanje u svijetu koji je umjetnica izgradila. Krivudave linije koje koristi sugeriraju snagu kretanja u prostoru i pomažu pri izgradnji perspektive. Koristeći se takvom sintezom, ona želi ukazati na ljepotu svijeta, prirode i činjenicu prema kojoj čovjek ne može ostvariti napredak bez njihova poštovanja.

Ileana Kurtović

Marija Puović rođena je u Splitu 30. prosinca 1994. Osnovnu školu Majstora Radovana završila je u Trogiru, nakon čega upisuje Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer slikarski dizajner. Nakon završetka srednje škole, 2012. upisuje Filozofski fakultet u Zagrebu, smjer klasična filologija. Godine 2015. upisuje studij konzerviranja i restauriranja umjetnina na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Radi kao vanjska suradnica Hrvatskog restauratorskog zavoda. U slobodno vrijeme slika, a prošlogodišnji lockdown inspirirao ju je na povratak prirodi, slikarstvu i  ilustracijama u akvarelu. Kombinira akvarel, kolaž i akril, a različiti pristupi pružaju joj nebrojene izražajne mogućnosti i zapravo za nju predstavljaju igru. Njezina umjetnost posveta je prirodi, njezinim bojama, ljepotama. Prirodi koja stvara, raste, buja, obnavlja i opušta. Trenutno priprema nove ilustratorske projekte i neizmjerno se veseli novim stvaralačkim putevima.