POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

GALERIJI ALVONA je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Nadamo se da de Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Galerija Alvona može prikupljati, na koji način koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci

Galerija Alvona nede prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati , npr. prilikom postavljanja upita i sl.

Galerija Alvona ne prikuplja osobne podatke djece i malodobnika.

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaše osobne podatke obrađivat demo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan de se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat de se u posebne, izričite i zakonite svrhe i nede se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu nede se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit demo od Vas posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade nede prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato demo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajudi u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Galerija Alvona koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari

Galerija Alvona de odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

e-mail: info@galerija-alvona.hr

pisani kontakt: Galerija Alvona, G. Martinuzzi 15, 52220 Labin

Svaka izmjena i promjene naše politike zaštite podataka biti će ovdje objavljena.