2004

VINKO ŠAINA

Privremeni transport morske pjene i valova do Labina i natrag, multimedijalni art projekt

IVAN BRISKI

Imagination, mramor (Carrara), 130x55x15 cm, 2000.

EDUARD STRENJA

New story 23, fotografija, 70x100 cm, 2004.

Otvorenje izložbe Vinka Šaine

Otvorenje izložbe Ivana Briskog

Ivona Verbanac, Maja Briski, Ivan Briski

Otvorenje izložbe Ivana Briskog

Ivan Briski, Ivona Verbanac

Otvorenje izložbe Eduarda Strenje

Eduard Strenja, Alis Šaina

izložbe u 2005. godini