2015

Mauro Stipanov

Emilija Duparova

Neprolazna misao

Marina Fernežir

Alkemija Snova

Zdravko Kopas

Trijada

Robert Pauletta

Glad

Drago Orlić

Vrime je kič

izložbe u 2016. godini